Mesiac: marec 2024

DOMÁCE ZVIERATKÁ

Do našej triedy prišli zvieratká a ich mláďatká. Deti cely týždeň tvorili, rozvíjali si jemnú motoriku, predstavivosť. Učili sa pomenovania zvierat a členov ich rodiniek. Boli velmi šikovní a veľa...

Veľkonočný pozdrav

Milé deti, rodičia a priatelia školy, prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu najbližších. Nech Vám radosť a šťastie nechýba v domácnostiach a nech všade vládne pokoj a pohoda....

JAR JE TU – VEĽKONOČNÉ SVIATKY

Tradície predstavujú významnú časť kultúry. Patria medzi významné kultúrne a spoločenské udalosti, ktoré majú nielen náboženský význam, ale zároveň predstavujú aj oslavu jarných dní, prebúdzajúcej sa prírody a nového života....

Deň otvorených dverí

Utorok, dňa 26.3.2024, sme strávili v príjemnom prostredí ZŠ Slobody, kde sa uskutočnil DOD. Pani učiteľky z prvého ročníka nám ukázali ako pracujú so žiakmi na vyučovacích hodinách. Pripravené aktivity...

Návšteva mestskej knižnice

V mesiaci marec sme sa zamerali na pestovanie kladného vzťahu detí k literatúre, ku knihám. Učili sme ich pochopiť význam kníh, vedieť s nimi zaobchádzať, rozvíjali sme u nich predčitateľskú...

DOD ZŠ Školská

Vo štvrtok 21.3.2024 sa deti z predškolských tried zúčastnili Dňa otvorených dverí na Základnej škole na Ul. školskej v Poltári. Okrem usmiateho personálu ich tam čakalo nevídané vesmírne dobrodružstvo s...