Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 30.11.2021 k vstupu cudzích osôb do priestorov materskej školy, ktoré nespĺňajú režim OP (očkovaní,...