Deň: 7. apríla 2023

Šibi ryby …

Šibi, ryby, mastné ryby, kus koláča od korbáča, ešte k tomu máličko, veľkonočné vajíčko. Mám vajíčko, mám, komuže ho dám? Tým veselým šibačom s veľkonočným korbáčom. Prípravy na veľkonočné sviatky...