Deň: 6. novembra 2023

Projekt „Čítame pre radosť“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Čítame pre radosť“. Účelom výzvy bolo posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám...

Projekt „Zastavme sa, zabavme sa“

Dňa 06.11.2023 sme sa zapojili do grantového programu Poštovej banky podporený nadáciou 365.bank. Poštová banka v rámci tohto projektu podporí tri najlepšie nápady, na ktorých sa budú podieľať dobrovoľníci z...

SPPravmeTo „Spolu to dáme“

Dňa 15.10.2023 sme sa zapojili do grantového projektu SPP „SPPravmeTo“. Jeho cieľom je podporiť rozširovanie vzdelávacích aktivít a skvalitniť vzdelávací proces. Zámerom programu je povzbudiť a motivovať ľudí k aktívnemu...