Deň: 18. júna 2024

Rozlúčka s predškolákmi

Milí rodičia predškolákov, srdečne Vás pozývame na rozlúčku predškolákov spojenú s odovzdávaním osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 27.6.2024 o 10:30 hod. v obradnej sieni MsÚ...

Talentík múz 2024

Dňa 11.6.2024 sa konala každoročne organizovaná súťaž Základnou umeleckou školou v Poltári, v ktorej sa zúčastnili aj talentované deti našej MŠ. Materskú školu reprezentovali veľmi úspešne, keďže sa na súťaž svedomito pripravovali,...

ZÁŽITKY TRIEDY MOTÝLIKOV

Blížiace sa letné obdobie nám prinieslo rôzne premenlivé dni, ktoré nám poskytli príležitosť na nové plánované i neplánované zážitky. Deti sa mohli tešiť na vzdelávacie aktivity v interiéri našej triedy i novovybudovanej telocvične,...