Deň: 4. júla 2024

Projekt „Nájdi sa v športe“

Cieľom projektu „Nájdi sa v športe“ bolo podporiť všestranný rozvoj detí predškolského veku formou pohybových a športových hier, rozvíjať u nich pozitívny vzťah k cvičeniu a k potrebe pravidelného pohybu....

Projekt „Chodník odvahy“

Cieľom participatívneho projektu financovaného z rozpočtu mesta Poltár bolo uspokojiť potreby detí, ktoré majú strach pri prekonávaní bariér  a prekážok. Prostredníctvom lanovej balančnej zostavy, ktorú zakúpime z financií získaných v...

Projekt „Čítame pre radosť 2“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Čítame pre radosť 2“. Účelom výzvy bolo posilnenie pozitívneho vzťahu ku...

Ďakujeme

Vážení rodičia a priatelia školy, koniec školského roka a začiatok leta je časom na poďakovanie. Naše poďakovanie patrí Vám, rodičom, za dôveru, že ste nám zverili Vaše ratolesti, za spoluprácu...