Kategória: Projekty

Modernizujeme aj naďalej

Važení rodičia, náš projekt podaný v 11.edícii programu Tesco “Vy rozhodujete, my pomáhame” bol opäť zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne.  Postupujeme do druhého kola, v ktorom budú...

Projekt “Triedim, triediš, triedime”

V mesiaci január  2022 sme zapojili našu materskú školu  do projektu: “Triedim, triediš, triedime“. Tento environmentálny projekt navrhol a spustil rezort životného prostredia. Projekt je určený aj pre materské školy, pričom...

Projekt TESCO

Dňa 14.11.2021 sme sa zapojili do 10.edície projektu TESCO „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Naša materská škola postúpila do druhého kola, v ktorom rozhodujú zákazníci v predajniach TESCO. Každý zákazník, ktorý od 17. januára...

Projekt “Múdre hranie 2”

V mesiaci december 2021 sme úspešne ukončili projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) Múdre hranie 2.  Ministerstvo sa rozhodlo z ušetrených finančných prostriedkov podporiť časť...

Projekt “Spoznaj Zem cez dotyky”

Predsedkyňa Rady rodičov PhDr.Katarína Koldová v spolupráci s riaditeľstvom materskej školy spracovala projekt, ktorý podala na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Poltári. Návrh na daný projekt bol Mestským zastupiteľstvom odsúhlasený a...